sobota, 16 sierpnia 2014

SUSERZ - KORONACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ SUSERSKIEJ - 15.08.2014

W Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny odbyła się koronacja obrazu Matki Bożej Suserskiej
od wieków słynącego łaskami i cudami.
Koronacja potwierdzona została autorytetem Papieża Franciszka i dokumentem Kongregacji
Watykańskiej do Spraw Kultu Bożego i Sakramentów.
Do Suszerza z tej okazji przyjechało 12 biskupów i około 100 księży. Przybyło też około 5 tysięcy pielgrzymów z Gostynina, Żychlina, Krośniewic, Piątku, Skierniewic, Mszczonowa i innych miejscowości.
Na początku Mszy św., którą zaszczycili Metropolita Poznański Arcybiskup Stanisław Gądecki
i Metropolita Łódzki Arcybiskup Marek Jędraszewski, zebrani na placu celebry wierni wysłuchali słowa Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziuby. Homilię wygłosił ks. Biskup Wiesław Alojzy Mering,
Ordynariusz Diecezji Włocławskiej.
Po odczytaniu dekretu Kongregacji Watykańskiej do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
przez Księdza Prałata Stanisława Plichtę, Kanclerza Kurii Diecezjalnej Łowickiej zabrzmiały fanfary,
po których nastąpił akt koronacji.
(...) Boże, wejrzyj łaskawie na tych, którzy wieńcząc koroną wizerunek Chrystusa i Jego Matki wyznają, że Twój Syn jest Królem wszechświata i wzywają opieki Najświętszej Dziewicy jako Królowej. Niech idą śladami Jezusa i Maryi, niech służą Tobie i wypełniając przykazanie miłości, niech sobie wzajemnie spieszą z pomocą. (...) - tymi słowami modlił się Biskup Łowicki Andrzej F. Dziuba. Skropił korony wodą świeconą, po czym z Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim i Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim podeszli do obrazu i nałożyli korony na wizerunek Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem - najpierw na wizerunek Syna, a następnie na wizerunek Jego Matki.
Najświętsza Maryjo Panno Suserska! W Twoje dłonie składamy nasze serca, myśli, słowa i czyny. Ucz nas wiary, nadziei i miłości. Prowadź nas po drogach przebaczenia i jedności. Oddalaj od nas zwątpienie, broń nas przed złem. Matko, prowadź nas do Chrystusa, abyśmy w Nim i przez Niego doszli do Ojca w jedności Ducha Świętego. Amen. - to końcowy fragment aktu zawierzenia odczytanego przez Biskupa Łowickiego.środa, 13 sierpnia 2014

MADONNY KRESOWE NA ZNACZKACH POCZTY POLSKIEJ

Poczta Polska wprowadza do obiegu znaczki z serii „Madonny Kresowe”. 
Tegoroczna emisja dedykowana Matce Bożej Kochawińskiej i Matce Bożej Drohobyckiej. 
Znaczki wejdą do obiegu 14 sierpnia.
- Poczta Polska swoją emisją przypomina o tradycji i o regionach, w których wciąż żyje oddanie 
i kult Matki Bożej - tłumaczy Agnieszka Kłoda-Dębska, zastępca dyrektora Biura Marketingu
i Filatelistyki w Poczcie Polskiej.
W czasie II wojny światowej i kilka lat po niej wielu Polaków Kresów Wshodnich: Podola,
Wołynia, Polesia czy Wileńszczyzny przesiedlano. W niepewną przyszłość zabierali ze sobą to,
co najcenniejsze; swoją kulturę, tradycję i wiarę, która w nierozerwalny sposób była związana
z rzeźbami i obrazami z Madonnami pochodzącymi z ich dotychczasowych kościołów i cerkwi.  
Każdy z obrazów przeszedł inną drogę, spotkały go inne losy; jednak wciąż, nierozerwalnie 
łączy je miejsce pochodzenia. Historię tych obrazów przybliża specjalna seria znaczków pocztowych.
Nowa emisja znaczków „Madonny Kresowe”, zaprojektowana przez artystę plastyk 
Agnieszkę Sancewicz wejdzie do obiegu 14 sierpnia. Znaczki o wartości 1,75 zł i 4,20 zł
 wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 40,5 x 54 mm,
w nakładzie 200 tys. szt. każdego. Arkusze sprzedażne zawierają 9 znaczków.
Poczta Polska wyda również koperty FDC, tzw. koperty pierwszego dnia obiegu oraz datowniki
stosowane w Urzędach Pocztowych Warszawa 1 oraz Gliwice 1.
MATKA BOŻA KOCHAWIŃSKA 


MATKA BOŻA DROHOBYCKA

piątek, 1 sierpnia 2014

KORONACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ-KRÓLOWEJ RODZIN W JAROSŁAWIU (02.08.2014)

Uroczystość  koronacji „jaśniejącego łaskawością” wizerunku Matki Bożej Śnieżnej
- Królowej Rodzin z jarosławskiej Kolegiaty odbędzie się 2 sierpnia, w pierwszą sobotę miesiąca,
w święto Matki Bożej Anielskiej, o godz. 11.00 na Rynku Jarosławia.
Godzinę wcześniej rozpocznie się nabożeństwo oczekiwania.
Koronacji dokona ks. Arcybiskup Józef Michalik, Metropolita Przemyski, co będzie znakiem,
że obrzęd ten jest oficjalnym, urzędowym i najbardziej uroczystym działaniem całej wspólnoty
Kościoła diecezjalnego. Zapraszamy do udziału w tym uroczystym akcie czci dla Matki Bożej,
kapłanów, osoby konsekrowane, rodziny a także osoby samotne; stańmy razem z naszym
Arcypasterzem, aby oddać cześć Matce Boga i naszej Matce.
Uroczystość koronacyjna ma być wyrazem wdzięczności i miłości do Matki Bożej, ma też stać się
okazją do zawierzenia Jej naszych rodzin.  Skarbem będą nie tylko złote korony na skroniach
Dzieciątka i Matki, ale także Jej królestwo w duszach i myślach, słowach i uczynkach, zarówno
w małżeństwach, w życiu rodzinnym, w wychowaniu dzieci i młodzieży  jak również w życiu społecznym
i  zawodowym.
W pieśni śpiewamy:
Matko Twoje święte dłonie.
Boga Syna Piastowały,
Tu korony na Twe skronie
Włożyć chcemy dla Twej chwały.
Niech ta godzina licznie zgromadzi czcicieli Maryi przy Jej wizerunku, dla Jej chwały
a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.
 ks. prał. Marian Bocho