wtorek, 25 listopada 2014

POCZTÓWKI - MATKA BOŻA

Otrzymaliśmy pierwsze pocztówki z miejsc kultu maryjnego 
z Austrii, Białorusi i Tajwanu.


Na pocztówce z Austrii widnieje wizerunek Madonny z Dzieciątkiem 
z kościoła franciszkanów w Salzburgu
Kolejną pocztówkę otrzymaliśmy z Białorusi
Sanktuarium Matki Bożej BudsławskiejNajwiększą niespodzianką dla nas była pocztówka z Tajwanu, 
na której widnieje wizerunek Matki Bożej Bolesnej 
z kościoła Grobu Bożego w Jerozolimie


Dziękujemy tym wszystkim, którzy do nas te pocztówki przysłali.

poniedziałek, 24 listopada 2014

LIST DO PRZYJACIÓŁ

Kochani przyjaciele :)
Mamy do was prośbę, którą możecie dla nas spełnić
Razem z moim kolegą Norbertem założyliśmy Katolicką Bibliotekę Maryjną
w której gromadzimy różnego rodzaju materiały (książki, foldery, mapy, pocztówki, karty magnetyczne, znaczki) dotyczące kultu Najświętszej Maryi Panny w Polsce, Europie i na Świecie.
Jeżelibyście mieli coś z tego tego tematu, to bardzo prosilibyśmy o przesłanie do naszej biblioteki.
Proszę was głównie o przysyłanie pocztówek z waszych okolic, na których są kościoły, klasztory, cerkwie, sanktuaria, wizerunki Matki Bożej.
Jeżeli chcecie aby nasze zbiory się powiększały na chwałę Matki Bożej to prosimy o pomoc w pozyskiwaniu tych materiałów i bardzo dziękujemy wszystkim za życzliwość.
Nasza Biblioteka nie posiada żadnych dotacji a zbiory powiększają się dzięki materiałom jakie otrzymujemy od darczyńców z całej Polski. Proszę i Was przyjaciele z FB o włączenie się do tej akcji w której nie zbieramy pieniędzy, tylko darowizny w postaci książek i innych materiałów.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich, którzy będą na Lubelszczyźnie aby odwiedzili nas w domu w miejscowości Dragany gm. Wysokie. Każdy jest mile widziany.
Nasze życie nie jest łatwe bo obaj jesteśmy niepełnosprawni, ale dzięki wam nasze marzenia się spełniają.
Z radością będziemy oczekiwać na pocztówki, które do nas wyślecie.
Z pozdrowieniami
Andrzej Godziszewski i Norbert Mendyk

nasz adres :
Katolicka Biblioteka Maryjna
Dragany 109
23-145 Wysokie

http://dragany-bibliotekamaryjna.blogspot.com/

 
Cari amici :)
Vi chiediamo ci potete incontrare
Insieme al mio collega Norbert assunto Marian Libreria Cattolica
in cui raccogliamo i diversi tipi di materiali (libri, opuscoli , mappe, cartoline, carte magnetiche , francobolli ), legati al culto della Vergine Maria, in Polonia , l'Europa e il mondo .
Jeżelibyście aveva qualcosa di questo tema , chiediamo che molto di inviare alla nostra biblioteca .
Non esitate a inviare soprattutto cartoline dell'ambiente circostante , che sono le chiese , monasteri , chiese, santuari , immagini della Vergine Maria.
Se si vuole fare la nostra collezione ampliata per la gloria della Madre di Dio, si prega di aiutare ad ottenere questi materiali e vorrei ringraziare tutti per la loro gentilezza .
La nostra biblioteca non ha alcun sussidio e il raccolto crescere a causa dei materiali che riceviamo da parte dei donatori da tutto il polacco . Per favore e voi amici di FB per l'inclusione in azione in cui non raccogliamo i soldi , solo donazioni di libri e altri materiali .
Allo stesso tempo , invitiamo tutti coloro che sono in Lublin che ci ha visitato a casa nel villaggio di Dragana gm . Alto . Tutti sono i benvenuti .
La nostra vita non è facile perché siamo entrambi disabili, ma grazie a voi , i nostri sogni .
Saremo lieti di cartoline di vostri dintorni :)
i migliori saluti
Andrew Godziszewski e Norbert Mendyk

il nostro indirizzo :
KATOLICKA BIBLIOTEKA MARYJNA
DRAGANY 109
23-145 WYSOKIE
POLSKA-POLONIADear friends :)
We request you that you can meet us
Together with my colleague Norbert assumed Marian Catholic Library
in which we collect different kinds of materials (books , brochures , maps , postcards, magnetic cards , stamps ) related to the cult of the Virgin Mary in Poland, Europe and the world.
Jeżelibyście had something of this subject , we would ask that much to send to our library .
Please feel free to send you mainly postcards of your surroundings, which are churches, monasteries , churches , shrines , images of the Virgin Mary.
If you want to make our collection expanded for the glory of the Mother of God please help in obtaining these materials and would like to thank everyone for their kindness.
Our library does not have any subsidy and the harvest grow due to the materials we receive from donors from across the Polish . Please and you friends with FB for inclusion into the action in which we do not collect the money , only donations of books and other materials.
At the same time , we invite all who are in the Lublin that visited us at home in the village of Dragana gm . High. Everyone is welcome .
Our life is not easy because we are both disabled, but thanks to you, our dreams come true .
We look forward to postcards of your surroundings :)
Best Regards
Andrew Godziszewski and Norbert Mendyk

our address:
KATOLICKA BIBLIOTEKA MARYJNA
DRAGANY 109
23-145 WYSOKIE  POLSKA-POLAND
 with a note , or Andrew Mendyk Norbert Godziszewski

http://dragany-bibliotekamaryjna.blogspot.com/

niedziela, 23 listopada 2014

TYKOCIN - OBRAZ MATKI BOŻEJ TYKOCIŃSKIEJ

MATKA BOŻA TYKOCIŃSKA
Tykocin to miasto położone w województwie podlaskim niedaleko Białegostoku.
Znajduje się tu łaskami słynący obraz Matki Bożej Tykocińskiej, który 18 października 2014 r. uroczyście został wprowadzony do kościoła Świętej Trójcy po wykonaniu niezbędnych prac konserwatorskich.
Obraz pochodzi z klasztoru ojców bernardynów, określany był niegdyś jako Matka Boska Szlachecka, gdyż cieszył się szczególnym kultem szlachty z okolicznych wsi.
sobota, 1 listopada 2014

BIBLIOTEKA MARYJNA w DRAGANACH - PROŚBA O MATERIAŁY (KSIĄŻKI, FOLDERY, POCZTÓWKI)

MARY CATHOLIC LIBRARY , CHAMBER OF TRADITION AND CULTURE 
OF THE PEOPLE is headquartered in the village Dragany - Lublin - Poland.  
Please donate to our library of materials relating to the cult of the Virgin Mary 
in various regions of Polish , European 
and world and regional publications in the field of ethnography, folklore, 
history and tourism, town and parish monographs, 
monuments , churches and chapels, churches, Marian shrines images 
of the Virgin Mary, Jesus Christ and the saints . 
We collect books , brochures , maps , postcards, pictures with prayers 
from different places in the country and abroad.
Thank you for all the material submitted 
z pozdrowieniami - Andrzej Godziszewski i Norbert Mendyk 
 
Andrew Godziszewski
Dragany 109
23-145 Wysokie
POLAND

E- mail:
dragany@wp.pl
 
facebook:
https://www.facebook.com/andrzej.godziszewski.1 
 
Wymiana pocztówek: 
 http://www.postcrossing.com/ KATOLICKA BIBLIOTEKA MARYJNA, IZBA TRADYCJI I KULTURY LUDOWEJ 
ma swoją siedzibę we wsi Dragany, gm. i par. Wysokie pow. lubelski.
Prosimy o przekazywanie do naszej biblioteki materiałów dotyczących kultu 
Matki Boskiej w poszczególnych regionach Polski, Europy i świata, a także wydawnictw regionalnych z dziedziny etnografii, folkloru, historii i turystyki, monografie miejscowości i parafii, zabytki, kościoły i kaplice,
cerkwie, sanktuaria maryjne, wizerunki Matki Boskiej, Jezusa Chrystusa i świętych.
Gromadzimy książki, foldery, mapy, pocztówki, obrazki z modlitwami 
z różnych miejsc w kraju i za granicą.
Dziękujemy za wszystkie przekazane materiały
z pozdrowieniami: Andrzej Godziszewski i Norbert Mendyk


Andrzej Godziszewski
Dragany 109
23-145 Wysokie
POLSKA
POLAND

e-mail:
dragany@wp.pl

facebook:
https://www.facebook.com/andrzej.godziszewski.1