sobota, 4 kwietnia 2015

niedziela, 1 marca 2015

LEŻAJSK - SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA

Kolejnym etapem naszego wielkopostnego pielgrzymowania był Leżajsk na Podkarpaciu.
Przepiękna bazylika p.w. Zwiastowania NMP wypełniona była niemal po brzegi wiernymi
podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
My uczestniczyliśmy w tym nabożeństwie w dniu 27 lutego 2015 r.
Obraz Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku pochodzi z końca XVI w. i jest dziełem nieznanego
bliżej ks. Erazma.
Od początku istnienia cieszył się kultem wśród wiernych. Został ogłoszony cudownym,
a w 1752 r., staraniem hetmana wielkiego koronnego Józefa Potockiego i władz zakonnych,
otrzymał korony papieża Benedykta XIV.
W październiku 1981 r. nieznani sprawcy włamali się do świątyni i sprofanowali wizerunek.
Skradli wówczas koronę z głowy Dzieciątka Jezus. Obecne korony, poświęcone przez papieża
Jana Pawła II, założone zostały w 1984 r. przez prymasa Polski kardynała Józefa Glempa.
Obraz nakryty jest sukienką i włożony w bogato zdobione ramy z 1752 r. fundacji Marii z Sanguszków Potockiej. Jego zasłonę stanowi obraz przedstawiający Wizję Tomasza Michałka, pędzla
Stanisława Stroińskiego (połowa XVIII w.) oraz metalowa kurtyna dekorowana herbem papieskim
Jana Pawła II oraz godłem Polski.


pocztówki i zdjęcia ze zbiorów biblioteki


środa, 25 lutego 2015

PARCZEW - BAZYLIKA ŚW. JANA CHRZCICIELA

Pielgrzymując po sanktuariach maryjnych Lubelszczyzny,  udaliśmy się do Parczewa.
W okresie Wielkiego Postu, postanowiliśmy w piątki pielgrzymować 
i uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w różnych miejscach kultu Matki Bożej.
Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy od Parczewa miasta oddalonego od Lublina około 60 km.

Okazała parczewska świątynia parafialna p.w. św. Jana Chrzciciela, której Papież Jan Paweł II nadał w 1990 r. tytuł Bazyliki Mniejszej, od ponad ćwierć wieku jest zaliczana do Sanktuariów Maryjnych. Wiąże się to z posiadaniem znajdującego się w Parczewie od niepamiętnych czasów obrazu Madonny z Dzieciątkiem, powszechnie znanego "Matką Boską z Gruszką". Obraz ten, uznawany niegdyś za cudowny i łaskami słynący, przez wiele dziesiątków lat pozostawał 
w zaniedbaniu i zapomnieniu, aż dopiero w latach sześćdziesiątych naszego stulecia został odnaleziony, zidentyfikowany, niejako ponownie odkryty i umieszczony w głównym ołtarzu. 
W jaki sposób obraz trafił do Parczewa nie wiadomo ale wiadomo za to, że przed wizerunkiem modlili się w zgodzie katolicy, unici, wyznawcy prawosławia, a bywało, że i parczewscy Żydzi.
Ten długotrwały kult sprawił, że w roku 2001 obraz został koronowany papieskimi koronami 
i ustanowiono tu Sanktuarium Królowej Rodzin

  
Odsłoń Swoją Twarz świętą,
Niech Ją oglądamy.
Lud Cię ma Wniebowziętą,
Królowo - wołamy.
Pocieszycielko wiernych,
Oddal nasze troski,
Uproś sumienia czyste,
Odwracaj gniew Boski

pocztówki ze zbiorów biblioteki

niedziela, 22 lutego 2015

MILEJÓW - KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NMP

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu po raz kolejny wyruszyliśmy z Norbertem 
na naszą pielgrzymią drogę.
Zatrzymaliśmy się w Milejowie, gdzie w tutejszym kościele cześć odbiera 
obraz Matki Bożej Serdecznej.
Żywy jest kult maryjny w tej parafii, znajdują się tam jeszcze kilka wizerunków 
Matki Bożej w tym m.in. obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
oraz obraz Matki Bożej z Guadalupe przywieziony z Meksyku.
O godz. 17-ej uczestniczyliśmy we Mszy świętej a po jej zakończeniu zwiedzanie kościoła 
i krótka rozmowa z ks. proboszczem Andrzejem Juźko, który podarował nam piękny, 
dużego formatu wizerunek Matki Bożej Serdecznej oraz kilka folderków o kościele.


Modlitwa do Matki Bożej Serdecznej z Milejowa
Maryjo, Matko miłości,
Panno nad Pannami, 
Do Ciebie przychodzimy, 
Przed Tobą prośby składamy... (intencja)
Witaj, Królowo nieba,
Blogosławiona między niewiastami,
Uproś nam miłosierdzie
I módl się za nami. 
Matko wrażliwa,
Matko Delikatna,
Matko Serdeczna,
Matko Bożego Światła,
Bądź wybawieniem grzeszników,
Uzdrowieniem chorych,
Miłością dla zapomnianych,
Nadzieją, gdy serce boli.
Pocieszaj samotnych,
Przygarnij zabłąkanych,
Oświecaj szukających,
Zranionym ulecz rany.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Przed podróżą zrobiłem zdjęcie w ogrodzie, a to może oznaczać że wiosna do nas idzie
Milejów-Osada wieś położona w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, 
siedziba gminy Milejów.
Parafia Rzymsko - Katolicka w Milejowie powołana została do życia w 1858 r. 
przez biskupa Wincentego a Paulo Pieńkowskiego.
Budowę kościoła rozpoczęto w 1855r., a ukończono w 1859 r. 

Wybudowano kościół murowany, jednonawowy, w stylu eklektycznym. 
W ołtarzu głównym, drewnianym, klasycystycznym, umieszczono piękny obraz 
Matki Bożej z Dzieciątkiem, pochodzący prawdopodobnie z nieistniejącego już kościoła 
grecko - katolickiego.
W latach 1990-1996 rozbudowano kościół.
Stary kościół stał się kaplicą, w której w ołtarzu głównym umieszczono odnowiony 
obraz Matki Bożej Serdecznej.
W 2012 została poświęcona kaplica Matki Bożej Fatimskiej gdzie znajduje się ołtarz z figurą, 
a także obrazy św. Andrzeja Bobola, św. Jana Pawła II i bł. Karoliny Kózkówny. 
Pod obrazami znajdują się relikwie tych świętych.
W kościele znajduje się jeszcze kaplica z Obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

niedziela, 1 lutego 2015

WARSZAWA - MATKA BOŻA PATRONKA DOBREJ ŚMIERCI

Koronacja obrazu Matki Bożej Dobrej Śmierci - 22 stycznia 2015 r.
Uroczystość miała miejsce w pokarmelickim , obecnie seminaryjnym kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie
na mszy świętej o godz. 18.30. Metropolita Warszawski przypomniał , że kościół karmelitów ocalał
z pożogi II Wojny Światowej, ale obraz Matki Bożej, który został umieszczony w podziemiach, 
spłonął w czasie Powstania Warszawskiego. Na początku lat sześćdziesiątych utworzono kopię wizerunku, pierwszą po wojnie, jednak nie była ona wierna. Obecna kopia została odtworzona dzięki staraniom 
ks. prał. Wiesława Kądzieli, za co kard. Nycz serdecznie mu podziękował.
Rekonstrukcji obrazu na podstawie fotografii oryginału dokonał krakowski malarz, Marian Paciorek. 

W kwietniu 1990 r. obraz przywieziono z pracowni artysty do Warszawy , a 3 maja w uroczystość NMP Królowej Polski poświęcił go bp Kazimierz Romaniuk.
W styczniu 1991 r. Metropolita Warszawski Józef kard. Glemp wyraził zgodę, aby każdego 22 dnia miesiąca w kościele seminaryjnym odprawiana była msza święta wotywna o Matce Bożej Dobrej Śmierci, której wspomnienie liturgiczne przypada na 22 października. Pierwsza taka msza sprawowana
była w lutym 1991 r. Od tej pory Matka Boża w wizerunku Patronki Dobrej Śmierci cieszy się wielką 

czcią , a do księgi łask wpisywane są prośby i podziękowania.
Obraz zasłaniany jest zasłoną, która każdego wieczora jest odsłaniana i zasłaniana. 

Autorem zasłony jak i koron jest artysta krakowski , Tadeusz Rybski.
Tydzień po koronacji i my udaliśmy się z pielgrzymką do Matki Bożej, która tu w warszawskim kościele seminaryjnym odbiera cześć jako Matka Boża Patronka Dobrej Śmierci.
Był to główny punkt naszego wyjazdu do Warszawy w dniach 30-31 stycznia 2015 r.
W tych dniach nawiedziliśmy jeszcze kilka innych kościołów warszawskich, głównie 

w okolicach Starego i Nowego Miasta.
Piękny obrazek z modlitwą dostaliśmy od księdza, którego spotkaliśmy
na swojej drodze i z którym długo rozmawialiśmy o naszej wspólnej Matce.

niedziela, 18 stycznia 2015

KOLEMBRODY -SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KOLEMBRODZKIEJ

 Kolembrody odwiedziliśmy 30.04.2011 r. Jechaliśmy wtedy na uroczystości związane z kanonizacją
Ojca Świętego Jana Pawła II do Sanktuarium Maryjnego w Kodniu, gdzie przez dwie noce
mieszkaliśmy u sióstr zakonnych. Był z nami także nasz piesek "Kajtek", który miał spać w samochodzie
i o dziwo siostry zgodziły się aby zamieszkał razem z nami w pokoju

Kolembrody – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim,
w gminie Komarówka Podlaska.
Miejsce kultu świętego obrazu (ikony bizantyjskiej) podarowanego (według tradycji)
przez Jana III Sobieskiego. Miejsce modlitwy unitów.
Drewniany kościół p. w. Podwyższenia Św. Krzyża zbudowany w 1820 roku na miejscu 
wcześniejszego drewnianego kościoła. W 1875 przymusowo przekształcony w cerkiew prawosławną.
Parafia katolicka ponownie erygowana w 1919 roku.
Obecny kościół drewniany w Kolembrodach zastał wybudowany w 1935 roku na miejscu 

rozebranego (z uwagi na zły stan techniczny) kościoła z 1820.


sobota, 17 stycznia 2015

DZIERZGÓW - SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ DZIERZGOWSKIEJ

Sanktuarium Matki Bożej Dzierzgowskiej
Dzierzgów, woj. świętokrzyskie, pow. włoszczowski, gm. Radków
Wizerunek przywiózł ze sobą po bitwie pod Beresteczkiem w 1651 roku
jeden z przedstawicieli rodu Myszkowskich (najprawdopodobniej Jan Stanisław), którego rodzina
mieszkała w okolicy. Obraz stał się sławny w 1664 roku, kiedy 22 lipca kościelny zauważył, 
że z oczu Marii płyną łzy. Matka Boska Dzierzgowska płakała cztery dni, świadkiem tego byli
miejscowi księżą oraz okoliczna szlachta i chłopi.
Komisja, specjalnie powołana przez biskupa krakowskiego, orzekła nadprzyrodzony charakter zjawiska 

i zezwoliła na kult obrazu. Wydarzenie upamiętnił w swojej twórczości Wespazjan Kochowski,
który mieszkał w okolicy. Do Dzierzgowa pielgrzymowały tłumy, chorzy doznawali tutaj uzdrowienia. Zostawiali w podzięce liczne wota, które niestety w dużej części zrabowali żołnierze rosyjscy w 1794 roku. Do dzisiaj można oglądać kulę, zostawioną w 1850 roku przez cierpiącą na nogi mieszkankę Szczekocin,
której Matka Boska Dzierzgowska przywróciła zdrowie, a także ordery, biżuterię, plakietki. 

Na uwagę zasługuje srebrna sukienka, która niegdyś ozdabiała obraz, a obecnie znajduje się na jego kopii na jednym z feretronów.

Matko Najświętsza w dzierzgowskim kościele
Słyniesz łaskami od lat bardzo wiele
Tulisz do siebie smutnych i strapionych
Bierzesz w opiekę wszystkich uciśnionych