środa, 25 lutego 2015

PARCZEW - BAZYLIKA ŚW. JANA CHRZCICIELA

Pielgrzymując po sanktuariach maryjnych Lubelszczyzny,  udaliśmy się do Parczewa.
W okresie Wielkiego Postu, postanowiliśmy w piątki pielgrzymować 
i uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w różnych miejscach kultu Matki Bożej.
Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy od Parczewa miasta oddalonego od Lublina około 60 km.

Okazała parczewska świątynia parafialna p.w. św. Jana Chrzciciela, której Papież Jan Paweł II nadał w 1990 r. tytuł Bazyliki Mniejszej, od ponad ćwierć wieku jest zaliczana do Sanktuariów Maryjnych. Wiąże się to z posiadaniem znajdującego się w Parczewie od niepamiętnych czasów obrazu Madonny z Dzieciątkiem, powszechnie znanego "Matką Boską z Gruszką". Obraz ten, uznawany niegdyś za cudowny i łaskami słynący, przez wiele dziesiątków lat pozostawał 
w zaniedbaniu i zapomnieniu, aż dopiero w latach sześćdziesiątych naszego stulecia został odnaleziony, zidentyfikowany, niejako ponownie odkryty i umieszczony w głównym ołtarzu. 
W jaki sposób obraz trafił do Parczewa nie wiadomo ale wiadomo za to, że przed wizerunkiem modlili się w zgodzie katolicy, unici, wyznawcy prawosławia, a bywało, że i parczewscy Żydzi.
Ten długotrwały kult sprawił, że w roku 2001 obraz został koronowany papieskimi koronami 
i ustanowiono tu Sanktuarium Królowej Rodzin

  
Odsłoń Swoją Twarz świętą,
Niech Ją oglądamy.
Lud Cię ma Wniebowziętą,
Królowo - wołamy.
Pocieszycielko wiernych,
Oddal nasze troski,
Uproś sumienia czyste,
Odwracaj gniew Boski

pocztówki ze zbiorów biblioteki

niedziela, 22 lutego 2015

MILEJÓW - KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NMP

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu po raz kolejny wyruszyliśmy z Norbertem 
na naszą pielgrzymią drogę.
Zatrzymaliśmy się w Milejowie, gdzie w tutejszym kościele cześć odbiera 
obraz Matki Bożej Serdecznej.
Żywy jest kult maryjny w tej parafii, znajdują się tam jeszcze kilka wizerunków 
Matki Bożej w tym m.in. obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
oraz obraz Matki Bożej z Guadalupe przywieziony z Meksyku.
O godz. 17-ej uczestniczyliśmy we Mszy świętej a po jej zakończeniu zwiedzanie kościoła 
i krótka rozmowa z ks. proboszczem Andrzejem Juźko, który podarował nam piękny, 
dużego formatu wizerunek Matki Bożej Serdecznej oraz kilka folderków o kościele.


Modlitwa do Matki Bożej Serdecznej z Milejowa
Maryjo, Matko miłości,
Panno nad Pannami, 
Do Ciebie przychodzimy, 
Przed Tobą prośby składamy... (intencja)
Witaj, Królowo nieba,
Blogosławiona między niewiastami,
Uproś nam miłosierdzie
I módl się za nami. 
Matko wrażliwa,
Matko Delikatna,
Matko Serdeczna,
Matko Bożego Światła,
Bądź wybawieniem grzeszników,
Uzdrowieniem chorych,
Miłością dla zapomnianych,
Nadzieją, gdy serce boli.
Pocieszaj samotnych,
Przygarnij zabłąkanych,
Oświecaj szukających,
Zranionym ulecz rany.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Przed podróżą zrobiłem zdjęcie w ogrodzie, a to może oznaczać że wiosna do nas idzie
Milejów-Osada wieś położona w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, 
siedziba gminy Milejów.
Parafia Rzymsko - Katolicka w Milejowie powołana została do życia w 1858 r. 
przez biskupa Wincentego a Paulo Pieńkowskiego.
Budowę kościoła rozpoczęto w 1855r., a ukończono w 1859 r. 

Wybudowano kościół murowany, jednonawowy, w stylu eklektycznym. 
W ołtarzu głównym, drewnianym, klasycystycznym, umieszczono piękny obraz 
Matki Bożej z Dzieciątkiem, pochodzący prawdopodobnie z nieistniejącego już kościoła 
grecko - katolickiego.
W latach 1990-1996 rozbudowano kościół.
Stary kościół stał się kaplicą, w której w ołtarzu głównym umieszczono odnowiony 
obraz Matki Bożej Serdecznej.
W 2012 została poświęcona kaplica Matki Bożej Fatimskiej gdzie znajduje się ołtarz z figurą, 
a także obrazy św. Andrzeja Bobola, św. Jana Pawła II i bł. Karoliny Kózkówny. 
Pod obrazami znajdują się relikwie tych świętych.
W kościele znajduje się jeszcze kaplica z Obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

niedziela, 1 lutego 2015

WARSZAWA - MATKA BOŻA PATRONKA DOBREJ ŚMIERCI

Koronacja obrazu Matki Bożej Dobrej Śmierci - 22 stycznia 2015 r.
Uroczystość miała miejsce w pokarmelickim , obecnie seminaryjnym kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie
na mszy świętej o godz. 18.30. Metropolita Warszawski przypomniał , że kościół karmelitów ocalał
z pożogi II Wojny Światowej, ale obraz Matki Bożej, który został umieszczony w podziemiach, 
spłonął w czasie Powstania Warszawskiego. Na początku lat sześćdziesiątych utworzono kopię wizerunku, pierwszą po wojnie, jednak nie była ona wierna. Obecna kopia została odtworzona dzięki staraniom 
ks. prał. Wiesława Kądzieli, za co kard. Nycz serdecznie mu podziękował.
Rekonstrukcji obrazu na podstawie fotografii oryginału dokonał krakowski malarz, Marian Paciorek. 

W kwietniu 1990 r. obraz przywieziono z pracowni artysty do Warszawy , a 3 maja w uroczystość NMP Królowej Polski poświęcił go bp Kazimierz Romaniuk.
W styczniu 1991 r. Metropolita Warszawski Józef kard. Glemp wyraził zgodę, aby każdego 22 dnia miesiąca w kościele seminaryjnym odprawiana była msza święta wotywna o Matce Bożej Dobrej Śmierci, której wspomnienie liturgiczne przypada na 22 października. Pierwsza taka msza sprawowana
była w lutym 1991 r. Od tej pory Matka Boża w wizerunku Patronki Dobrej Śmierci cieszy się wielką 

czcią , a do księgi łask wpisywane są prośby i podziękowania.
Obraz zasłaniany jest zasłoną, która każdego wieczora jest odsłaniana i zasłaniana. 

Autorem zasłony jak i koron jest artysta krakowski , Tadeusz Rybski.
Tydzień po koronacji i my udaliśmy się z pielgrzymką do Matki Bożej, która tu w warszawskim kościele seminaryjnym odbiera cześć jako Matka Boża Patronka Dobrej Śmierci.
Był to główny punkt naszego wyjazdu do Warszawy w dniach 30-31 stycznia 2015 r.
W tych dniach nawiedziliśmy jeszcze kilka innych kościołów warszawskich, głównie 

w okolicach Starego i Nowego Miasta.
Piękny obrazek z modlitwą dostaliśmy od księdza, którego spotkaliśmy
na swojej drodze i z którym długo rozmawialiśmy o naszej wspólnej Matce.