poniedziałek, 21 kwietnia 2014

OŻARÓW - SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

    
W Dzień Zmartwychwstania Pańskiego udaliśmy się 
w rodzinne strony Norberta w rejon Ostrowca Świętokrzyskiego do gminy Bałtów. 
Po drodze nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Ożarowie i tam o godz. 12-tej uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. 

        
Dzieje obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem otoczonego kultem i czczonego w Ożarowie 
jako wizerunek Matki Bożej Różańcowej, rozpoczynają się w XV wieku, w dobie panowania Kazimierza Jagiellończyka, gdy na tronie biskupów krakowskich zasiadał Zbigniew Oleśnicki.
Obraz Madonny wykonany najpewniej w Krakowie w latach 1450-60 i jest kopią zaginionego wizerunku Matki Bożej, cieszącego się wówczas wielkim kultem. Utrzymany jest w kanonie bizantyjskiej Hodegetrii (gr. Wskazująca Drogę).
Do 1833 roku znajdował się w dominikańskim klasztorze św. Jakuba w Sandomierzu.
Uroczyste wprowadzenie obrazu do kościoła nastąpiło w niedzielę, 1-go września 1833 roku. 
Wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, czczony jako różańcowy, został umieszczony 
w ołtarzu głównym, poświęconym patronowi kościoła i parafii św. Stanisławowi bp 
ze Szczepanowa. Jego obecność w tym ołtarzu potwierdzają inwentaryzacje z 1854 i 1877 roku. Okryty był w tym czasie „sukienką drewnianą malarskim srebrem częścią złotem malowaną”.  
Po wybudowaniu nowego kościoła Matce Boskiej Różańcowej poświęcono osobny, boczny ołtarz wykonany z piaskowca. Przeniesienie do niego obrazu nastąpiło między 1893 a 1895 rokiem.Obraz, który parafianie ożarowscy otaczali czcią wielką, przynależną najświętszym, 
cudownym wizerunkom, posiadał formę wydłużonego prostokąta z półkolistym zakończeniem. Namalowany był techniką olejną na desce o wymiarach: 104,5x158x2 cm. Wizerunek Maryi 
ujętej w półpostaci, podtrzymującej na lewej ręce małego Jezusa, prawą zaś wskazującą swego Syna, był wariantem popularnej Hodegetrii. W sferze malarskiej interpretacji nosił wyraźne 
cechy stylistyczne sztuki XIX-wiecznej o charakterze prowincjonalnym. Majestatyczną postać Madonny o subtelnych wprawdzie rysach ale płaskim modelunku twarzy, okrywał błękitny maforion z jasnobłękitnym podbiciem, złotem lamowany; lekko układał się na głowie i ramionach, 
z przodu rozchylony i obficie pofałdowany, ukazywał purpurową suknię. Dzieciątko Jezus błogosławiące prawą ręką, drugą ujmujące księgę, odziane było w długą jasnobrązową sukienkę odsłaniającą bose stopy o układzie fałd podkreślających pozycję siedzącą.
W 1997 roku, ks. proboszcz Stanisław Szczerek zwrócił uwagę na zły stan lica obrazu i rozpoczął starania o poddanie go profesjonalnej konserwacji. Odnowienie tego wyjątkowego dla parafian dzieła, powierzono p. Mirosławie Luścińskiej z Sandomierza, doświadczonej konserwatorce, wyspecjalizowanej w renowacji dawnego malarstwa.
Po wykonaniu kilku sond odkrywkowych na powierzchni olejnego obrazu , konserwatorka stwierdziła istnienie pod nim starszego malowidła. W konsekwencji tego odkrycia doszło 
do całkowitego usunięcia XIX-wiecznych warstw. Na tym etapie prac było już wiadome, 
że odsłonięto oryginalną gotycką Madonnę z Dzieciątkiem. Stwierdzono także, 
że ów obraz namalowany jest na cienkiej, 1- centymetrowej desce, którą wmontowano 
w większą i znacznie grubszą. 

Stary wizerunek został wykonany temperą na desce lipowej o wymiarach 90x70 cm.
Rekonstrukcja ubytków, a zwłaszcza żmudne zabiegi zmierzające do ustabilizowania 
drewnianego podłoża malowidła, trwały wiele miesięcy. Końcowym etapem konserwacji 
było pozłocenie tła i ponowne zamocowanie odnowionego wizerunku w XIX-wiecznej tablicy.
3 października 1998 roku, uroczysta procesja z udziałem ks. biskupa Mariana Zimałka, 
ks. dziekana Stanisława Szczerka i rzeszy parafian, wprowadziła do kościoła obraz 
Matki Boskiej Różańcowej o nowym, gotyckim obliczu. Odkrycie tajemnicy obrazu, 
które nastąpiło w 164 rocznicę jego przybycia do tej świątyni, zyskuje rangę jednego 
z największych i najdonioślejszych wydarzeń nie tylko w dziejach kościoła parafialnego, 
ale i całego miasta. Gotycka Madonna z Dzieciątkiem w Ożarowie, zalicza się do zespołu najwybitniejszych obiektów malarstwa tablicowego w Polsce.  
Do swojej Matki Boskiej Różańcowej, katoliccy ożarowianie wznosili i nadal wznoszą modlitwy 
w każdej życia potrzebie, w trudach dnia codziennego. 

Przez ponad półtora wieku, Maryja Królowa Różańca Świętego, specjalną troską darzy swych czcicieli i daje im dowody swojej opieki. Jej potęga i moc zwycięska już nie raz odsunęły 
od świątyni największe zagrożenia.

Podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 roku, papież Jan Paweł II poświęcił korony 
do ożarowskiego obrazu Matki Boskiej Różańcowej. Stało się to 12 czerwca 1999 roku 
w Sandomierzu. 3 marca 2007 roku bp Andrzej Dzięga ustanowił Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin.
Uroczystość koronacji cudownego obrazu odbyła się 02 września 2007 roku. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz