środa, 11 kwietnia 2012

LIGOTA KSIĄŻĘCA-SANKTUARIUM NMP WNIĘBOWZIĘTEJ PATRONKI PRACY ROLNIKÓW


Przy drodze Bierutów - Oława , zaledwie 50 km od Wrocławia ale już
w województwie opolskim w miejscowości Ligota Książęca
znajduje się Sanktuarium Maryjne, a w nim cudowny obraz
Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej przywieziony przez repatriantów z Otyni.
Miejscowość Otynia położona jest 20 km na południe od Tłumacza, obecnie na Ukrainie
Historia Sanktuarium Maryjnego w Ligocie Książęcej ma dwa początki.
Jeden związany jest z budową dzisiejszego ligockiego kościoła i sięga czasów średniowiecza.
Drugi początek to, dalekie Kresy Wschodnie skąd ludność przywiozła większość
wyposażenia świątyni z niespotykanym w ikonografii maryjnej obrazem.
Malowidło po przywiezieniu do kraju przez 12 lat mieszkało u jednego z parafian,
dopiero po odbudowie kościoła w 1957 roku intronizowano otoczony kultem
cudowny obraz.
Obraz  Matki Bożej Wniebowziętej znajdujący się w ołtarzu glównym,
został namalowany przez Kazimierza Łońskiego z Żukowa w 1718 roku.
Malarz pragnąc "należycie przygotować się do czekającego go zadania,
pościł przez trzy dni, modląc się i rozmyślając jak ten obraz namalować" .
Po tym okresie stworzył malowidło przedstawiające Trójcę Świętą koronującą
Najświętszą Pannę unoszącą się nad kulą ziemską, księżycem i gwiazdami.
Wizerunek Niepokalanej nawiązuje do wizji z Apokalipsy:
"Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie
wieniec z gwiazd dwunastu". Koronacji dokonuje cała Trójca,
a każda z trzech osób trzyma osobną koronę nad głową Madonny.
Po obydwu jej stronach klęczą na obłokach dwaj aniołowie,
a u stóp rozwinięta jest banderola ze słowami: "Ucieczko Grzesznych, módl się za nami".
U dołu obrazu znajduje się także informacja w języku łacińskim o jego renowacji:
"Renowata et novis ramis ornata cura Stanislai Perenc, parochi otyniens. AD 1937".
(Odnowiony i w nowe ramy oprawiony staraniem Stanisława Perenca,
proboszcza otynijskiego w r. 1937).
W złoconych obramowaniach obraz pozostaje do dnia dzisiejszego.
W dolnej, najbardziej dekoracyjnej części ramy, umieszczony został kartusz
z monogramem Maria i stylizowaną koroną.
Cudowny obraz jest zasłaniany wizerunkiem Matki Boskiej Różańcowej.
Złocistą koronę na skroń Matki Bożej Wniebowziętej nałożył w dniu 15 sierpnia 1997 r.
ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz.
Kościół w Ligocie Książęcej został ustanowiony Sanktuarium Maryjnym archidiecezji wrocłwskiej

proboszcz i kustosz sanktuarium: ks. Józef Wojdak
adres:
Ligota Książęca 67
46-166 Ligota Książęca
tel: 77/419-24-06
wnmp.ligota@archidiecezja.wroc.plO Maryjo,
Ucieczko grzeszników
i Patronko nasza,
jak przed laty
wspomagałaś lud Twój
w każdej potrzebie,
tak i dziś ratuj sługi swoje
od nieszczęść i niemocy
i spraw abyśmy Cię zawsze
szczerze i wiernie kochali,
a grzechami naszymi
nigdy nie zasmucali.
AMEN

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz